Przejdź do treści

Za nami kolejna impreza

Kolejna impreza za nami. W minioną sobotę, 23 marca, odbyło się rodzinne Spotkanie Wielkanocne. Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania, szczególnie dzieci, wyszły z naszej imprezy zadowolone. Chcielibyśmy podziękować kilku osobom, bez których nie daliśmy byśmy rady w przygotowaniach i przeprowadzeniu tego spotkania. Dziękujemy serdecznie właścicielce sklepu „Polskie Smaki u Ewy” za hojność i gotowość za każdym razem do udzielania nam specjalnych warunków cenowych, dzięki którym możemy zawsze kupić coś więcej dla naszych uczestników. Dziękujemy Pani Stanisławie Karbowskiej, która przygotowała nam sianko do koszyczków dla dzieci. Dziękujemy Urszuli Żukowskiej za smaczne ciasto przygotowane na imprezę i pomoc w przygotowaniach. Dziękujemy Beatcie Sznigir za pomoc w przygotowaniach i prowadzeniu imprezy. Dziękujemy naszym wspaniałym wolontariuszom, bez których nic by nam się nie udało: Arlecie Włodarczyk, Bartoszowi Włodarczyk, Weronice Okroj. Dziękujemy również młodszym pomocnicom za wspaniałą pracę. Dziękujemy wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania imprezy, a których nie wymieniliśmy z imienia i nazwiska. Jednak musimy zaznaczyć, że największe podziękowania należą się Big Lottery Fund, bo to dzięki tej wspaniałej organizacji możemy przygotowywać dla Was takie imprezy. Chcielibyśmy, abyście podzielili się swoimi opiniami na temat tej imprezy pod postem. Będą one dla nas cenną informacją. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.

Another event behind us. Last Saturday, March 23rd, we had a family Easter Gathering. I hope that the participants, especially the children, left our event satisfied. We would like to thank several people, without whom we wouldn’t have managed the preparations and conduct of this event. We sincerely thank the owner of „Polskie Smaki u Ewy” shop for her generosity and readiness every time to grant us special pricing conditions, thanks to which we can always buy something extra for our participants. We thank Mrs. Stanisława Karbowska for preparing straw for the children’s baskets. We thank Urszula Żukowska for the delicious cake prepared for the event and for her help in the preparations. We thank Beata Sznigir for her help in preparations and event management. We thank our wonderful volunteers, without whom nothing would have been possible: Arleta Włodarczyk, Bartosz Włodarczyk, Weronika Okroj. We also thank the younger helpers for their great work. We thank everyone else who contributed to the preparation of the event in any way, even if we didn’t mention them by name. However, we must emphasize that the biggest thanks go to the Big Lottery Fund, because it is thanks to this wonderful organisation that we can prepare such events for you. We would like you to share your opinions about this event under this post. They will be valuable feedback for us. See you at the next events.