Przejdź do treści

DYŻUR PASZPORTOWY W GATESHEAD

Uprzejmie informujemy, że 10 i 11 grudnia 2021 r. (piątek i sobota)
odbędzie się dyżur paszportowy
w mieście Gateshead, hrabstwo Tyne and Wear
MIEJSCE DYŻURU:
Wrekenton Hub (Community Centre)
High Street
Wrekenton
Gateshead
NE9 7JR

W tym dniu przyjmowane będą wnioski na wszystkie rodzaje paszportów.

Zapisy na wizyty paszportowe będą możliwe tylko poprzez platformę:
E-Konsulat (secure.e-konsulat.gov.pl)

Miejsca na wizyty zostaną udostępnione 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 (należy wybrać kolejno: kraj, placówkę oraz rodzaj wizyty: Wielka Brytania, Gateshead, wizyta paszportowa)

OPŁATY

Opłaty konsularne w sprawach paszportowych będą przyjmowane wyłącznie w postaci Postal Order wystawionym na „Consulate General of Poland in Manchester”, który należy zakupić na poczcie przed spotkaniem.
UWAGA: Nie będzie możliwości wniesienia opłaty gotówką lub kartą.

Wysokość opłat:
paszport 10-letni dla osoby dorosłej – 94 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  posiadacza – 282 GBP),
paszport 10-letni ze zniżką dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi) – 47 GBP, 
paszport 5-letni (do 13 roku życia) – 30 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  opiekuna osoby małoletniej – 179 GBP),
pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka – 26 GBP.

KOPERTY DO WYSYŁKI PASZPORTÓW

Do wniosku należy również dołączyć zaadresowaną kopertę „Next Day Special Delivery”, opłaconą (paid up to 100g – dla 2 paszportów lub paid up to 500g – dla większej liczby paszportów) oraz wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.

Kopertę „Next Day Special Delivery” należy zakupić na poczcie przed spotkaniem z konsulem.

WAŻNE: Przed spotkaniem należy zapoznać się z informacją dotyczącą zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdującą się na stronie urzędu:

www.gov.pl/web/wielkabrytania/informacje-konsularne

Rejestracja w systemie e-konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.

BEZPIECZEŃSTWO COVID-19

W związku z tym, że dyżur odbywa się w budynku urzędu miasta, wszyscy uczestnicy dyżuru są zobowiązani do przestrzegania zasad w nim obowiązujących:

 • OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK
 • ZACHOWANIE DYSTANSU MIEDZY POSZCZEGÓLNYMI OSOBAMI
 • W LOKALU MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO OSOBY, KTÓRYCH WNIOSKI DOTYCZĄ
  Osoby, które nie spełnią powyższych wymogow nie zostaną przyjęte i nie będą mogły złozyć wniosków paszportowych.

  Szczegóły odnośnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa na stronie: https://www.gateshead.gov.uk/article/18941/Gateshead-Council-services-from-19-July

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Manchesterze zastrzega sobie prawo do odwołania dyżuru bez podania przyczyny.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy osoby umawiające się na spotkanie w sprawach paszportowych do zapoznania się
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, umieszczonych na stronie Paszporty – Polska w Wielkiej Brytanii – Portal Gov.pl (www.gov.pl). Poniżej znajdują się odwołania do strony internetowej z podziałem na rodzaje spraw paszportowych (prosimy przekopiować załączony link do wyszukiwarki).

 1. Paszport biometryczny dla osoby dorosłej – www.gov.pl/web/wielkabrytania/paszport-dla-osoby-doroslej
 2. Paszport tymczasowy dla osoby dorosłej – www.gov.pl/web/wielkabrytania/paszport-tymczasowy-dla-osoby-pelnoletniej
  W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, a zaistniała pilna konieczność wyjazdu za granicę lub posiadania ważnego paszportu, można wystąpić z wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego w trybie pilnym bądź paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 5- lub 10-letni. Szczegóły dotyczące terminu ważności oraz daty wydania paszportu tymczasowego ustala się z pracownikiem przyjmującym wniosek paszportowy.
 3. Paszport biometryczny dla dziecka do lat 5 – www.gov.pl/web/wielkabrytania/paszport-dla-dziecka-do-lat-5
 4. Paszport biometryczny dla dziecka, które ukończyło 5 lat, a nie ukończyło 13 lat – www.gov.pl/web/wielkabrytania/paszport-dla-dziecka-ktore-ukonczylo-5-lat-a-nie-ukonczylo-13-lat
 5. Paszport biometryczny dla dziecka, które ukończyło 13 lat – www.gov.pl/web/wielkabrytania/paszport-dla-dziecka-ktore-ukonczylo-13-lat
 6. Paszport tymczasowy dla dziecka – www.gov.pl/web/wielkabrytania/paszport-tymczasowy-dla-osoby-maloletniej
  a. W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, a zaistniała pilna konieczność wyjazdu za granicę lub posiadania ważnego paszportu, można wystąpić z wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego w trybie pilnym bądź paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 5- lub 10-letni. Szczegóły dotyczące terminu ważności oraz daty wydania paszportu tymczasowego ustala się z pracownikiem przyjmującym wniosek paszportowy.
  b. Pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka urodzonego za granicą na podstawie brytyjskiego aktu urodzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczania w tym paszporcie numeru PESEL małoletniemu urodzonemu za granicą. Do dokumentacji paszportowej załączyć należy brytyjski akt urodzenia w oryginale (tłumaczenie dokumentu na język polski nie jest wymagane).