Przejdź do treści

DYŻur konsularny w gateshead

UWAGA! BRAK MIEJSC

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-23 października 2022 r. (sobota-niedziela)
odbędzie się dyżur paszportowy w Gateshead, w hrabstwie Tyne and Wear.

📌MIEJSCE DYŻURU:
Wrekenton Centre
135 Old Durham Road
Gateshead NE9 7JS

W tych dniach przyjmowane będą wnioski na wszystkie rodzaje paszportów.
Zapisy na wizyty paszportowe będą możliwe tylko poprzez platformę:
https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Miejsca na wizyty zostaną udostępnione
17 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
(należy wybrać kolejno: kraj, placówkę oraz rodzaj wizyty:
Wielka Brytania, Gateshead, wizyta paszportowa)

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Manchesterze zastrzega sobie prawo do
odwołania dyżuru bez podania przyczyny.
OPŁATY:
Opłaty konsularne w sprawach paszportowych będą przyjmowane wyłącznie
w postaci Postal Order wystawionym na „Polish Consulate in Manchester”,
który należy zakupić na poczcie przed spotkaniem.

UWAGA: Nie będzie możliwości wniesienia opłaty gotówką lub kartą.

Wysokość opłat:
✅paszport 10-letni dla osoby dorosłej – 93 GBP,
(jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn
zawinionych przez posiadacza – 278 GBP),
✅paszport 10-letni ze zniżką dla uczniów, studentów, emerytów,
rencistów, inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów
potwierdzających prawo do ulgi) – 47 GBP,
✅paszport 5-letni (do 13 roku życia) – 30 GBP, (jeżeli poprzedni paszport
został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna
osoby małoletniej – 177 GBP),
✅pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka – 26 GBP.

KOPERTY DO WYSYŁKI PASZPORTÓW
Do wniosku należy również dołączyć zaadresowaną kopertę
„Next Day Special Delivery”, opłaconą (paid up to 100g – dla 2 paszportów
lub paid up to 500g – dla większej liczby paszportów) oraz wypełniony
i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.
Kopertę „Next Day Special Delivery” należy zakupić na poczcie przed
spotkaniem z konsulem.

⚠️WAŻNE: Przed spotkaniem należy zapoznać się z informacją
dotyczącą zasad składania wniosków w sprawach paszportowych
oraz wymaganych dokumentów znajdującą się na stronie urzędu:
https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/informacje-konsularne
Rejestracja w systemie e-konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się
z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami,
które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.